Tillbaka till stora kartan

Åfallet Skogsträdgård

På Åfallet håller vi på att etablera en skogsträdgård med hundratals olika nyttoväxter. Nöt- och fruktträd, bärbuskar, perenna örter och grönsaker samodlas med skogens dynamik och struktur som förebild.

Under matresan har vi öppet vårt lilla ekofik, vi säljer frukt- och nötträd, bärbuskar och perenna grönsaker och böcker om skogsträdgårdar.

 

Plats under matresan
Haddebo: Åfallet 757, Hjortkvarn