Tillbaka till stora kartan

Hushållningssällskapet ׀ HS Konsult AB

Vikten av att värna om lokal/regional mat – Finns det inte tillräckligt med närproducerad mat i fredstid så finns det absolut ingen i orostider!

 

Plats under matresan
Solliden, Långbyn 217, Örebro