Tillbaka till stora kartan

Mäjsta lamm

Gräsuppfödda beteslamm som spenderar sina liv vandrandes på betesängar under ekar och i naturvackra hagar. Köttet säljs portionsförpackat, färskfryst och vaccat för att maximerad smakupplevelse. Vi säljer även härliga lamm och tackskinn, grå och vita.

Plats under matresan
Sjögesta 520, Glanshammar