Tillbaka till stora kartan

Rya Gårdsprodukter

Sigges i Rya är en mindre gård i Rya by strax söder om Lindesberg. Sedan 2011 driver Johan och Pernilla gården med hjälp av sina fyra barn. Med hjälp av djuren driver vi ett Regenerativt jordbruk med sikte på att regenerera jorden/bygg matjord samtidigt som vi producerar mat av hög kvalitet. Nördjuren, fåren och hönorna betar, trampar och gödslar jorden då alla flyttas runt på markerna. Djuren får färskt bete, deras tramp bidrar till jordhälsan och deras gödsel blir jämnt fördelat där det gör mest nytta. Detta samt att vi inte plöjer bidrar till att mikrolivet i jorden kan öka bördigheten, till skillnad från traditionellt jordbruk där man konstant måste tillföra gödning för att grödorna ska växa. 

  Idag levereras ekologiskt kvalitets-kött och grönbetesägg huvudsakligen direkt till konsument under namnet Rya Gårdsprodukter.

Våra Nötdjur producerar ett Ekologiskt, smakrikt, hängmörat kvalitetskött från långsamväxande betesdjur som går ute året om i ett varierat landskap bestående av åkrar, ängar, skog och våtmark. Under vinterhalvåret får djuren fri tillgång till hö och hösilage utställt i foderhäckar i hagarna och salt/mineraler. Allt foder produceras här på gården av oss själva utan användning av konstgödning. Vi jobbar istället utifrån ett kretsloppstänk, att gödseln från djuren sprids över åkrarna så vallen och havren växer tillräckligt väl för våra behov.

Grönbetesägg är vår stående produkt som är tillgänglig året runt. Våra höns bor i ett mobilt hönshus som vi flyttar varannan dag för att de ska få färskt bete och sprida sin gödsel jämt över åkrarna.

Hela verksamheten utgår från en princip som kallas Regenerativt lantbruk, där djuren är motorn i gårdens kretslopp. Betande djur gynnar fotosyntesen, mikrolivet, kolinlagringen, mullhalten och jordens hälsa. Vi tror på småskaligt och närproducerat med fokus på miljö, kvalitet och djurens välmående. Vi tror att allt detta mynnar ut i hållbar, näringsrik, god och hälsosam mat!

Plats under matresan
Rya 262, Lindesberg